Akademik

Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doç. Dr. Onur Akçakaya
Dr. Öğr. Üyesi Cihan Yılmaz